مشاوران استان کرمانشاه tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com 2020-07-06T17:30:29+01:00 mihanblog.com دوره توانمند سازی و برنامه ریزی تحصیلی برای مشاوران شهرستان روانسر با حضور دکتر امیر مرادی مدرس استانی برگزار شد. 2019-05-12T07:27:35+01:00 2019-05-12T07:27:35+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1607 آیت بروفرد (روانسر) آپلود عکس" alt="" />آپلود عکس" alt="" /> ]]> جلسه رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی با حضور رابطان مدارس و راهبران آموزشی برگزار گردید. 2019-01-07T08:26:05+01:00 2019-01-07T08:26:05+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1605 آیت بروفرد (روانسر) آپلود عکس" alt="" />آپلود عکس" alt="" />آپلود عکس" alt="" /> ]]> افتتاحیه محل جدید هسته مشاوره ناحیه دو 2019-01-02T20:03:07+01:00 2019-01-02T20:03:07+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1604 ناحیه2 صیادی محل جدید هسته مشاوره ناحیه دو چهارشنبه 12 دی ماه 97 با حضور جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان و ناحیه افتتاح گردید.در  ابتدای این جلسه که با حضور مشاوران ناحیه دو برگزار گردید آقای باقری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدعوین به اهمیت وجایگاه ویژه مشاوره در آموزش و پرورش اشاره کردند. محل جدید هسته مشاوره ناحیه دو چهارشنبه 12 دی ماه 97 با حضور جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان و ناحیه افتتاح گردید.


در  ابتدای این جلسه که با حضور مشاوران ناحیه دو برگزار گردید آقای باقری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدعوین به اهمیت وجایگاه ویژه مشاوره در آموزش و پرورش اشاره کردند.
شکلک های محدثه
]]>
اجرایی آزمون های سلامت روانی در مدارس شهرستان 2019-01-01T07:54:58+01:00 2019-01-01T07:54:58+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1603 پاوه ویسی اجرایی آزمون های سلامت روانی در مدارس شهرستان  اجرایی آزمون های سلامت روانی در مدارس شهرستان
 
]]>
جلسه توجیهی هدایت تحصیلی برای مدیران و معاونان شهرستان روانسر در سال تحصیلی97/98 در آذر ماه برگزار گردید. 2018-11-29T10:00:39+01:00 2018-11-29T10:00:39+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1602 آیت بروفرد (روانسر) ]]> تقویم اجرایی مشاوره در سال تحصیلی 98-97 شهرستان پاوه 2018-11-26T07:52:34+01:00 2018-11-26T07:52:34+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1601 پاوه ویسی همکاران محترم جهت دریافت فایل تقویم اجرایی روی لینک زیر  کلیک کنید تقویم اجرایی همکاران محترم جهت دریافت فایل تقویم اجرایی روی لینک زیر  کلیک کنید

 تقویم اجرایی

]]>
جلسه ماهانه مشاوران شهرستان روانسر(مهر ماه) 2018-10-24T08:50:33+01:00 2018-10-24T08:50:33+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1599 آیت بروفرد (روانسر) اولین جلسه مشاوران آموزش و پرورش شهرستان روانسر با حضور معاونت محترم پرورشی شهرستان و کارشناسان اورژانس اجتماعی  اداره بهزیستی شهرستان دایر گردید.در این جلسه معاونت محترم پرورشی ضمن تشکر از همکاران بابت زحمات سال گذشته و خیر مقدم به کارشناسان اورژانس اجتماعی مباحثی در رابطه با آسیب های اجتماعی و آسیب پذیری دانش آموزان مدارس متوسطه و لزوم توجه بیشتر مشاوران نکاتی را بیان نمودند. همچنین بر همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی تاکید کردند. کارشناسان اورژانس اجتماعی به بیان دیدگاهها و همکاری در راستا اولین جلسه مشاوران آموزش و پرورش شهرستان روانسر با حضور معاونت محترم پرورشی شهرستان و کارشناسان اورژانس اجتماعی  اداره بهزیستی شهرستان دایر گردید.
در این جلسه معاونت محترم پرورشی ضمن تشکر از همکاران بابت زحمات سال گذشته و خیر مقدم به کارشناسان اورژانس اجتماعی مباحثی در رابطه با آسیب های اجتماعی و آسیب پذیری دانش آموزان مدارس متوسطه و لزوم توجه بیشتر مشاوران نکاتی را بیان نمودند. همچنین بر همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی تاکید کردند. کارشناسان اورژانس اجتماعی به بیان دیدگاهها و همکاری در راستای تفاهم نامه فی مابین پرداختند.در پاپان سرگروه محترم مشاوره و کارشناس مشاوره به تشریح حوزه کاری و انتظارات از مشاوران در سال تحصیلی جدید نکاتی را بیان نمودند.
]]>
هفته بهداشت روان 2018-10-24T05:31:24+01:00 2018-10-24T05:31:24+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1598 آیت بروفرد (روانسر) به مناسبت هفته بهداشت روان زنگ اغاز هفته بهداشت روان با حضور جناب آقای ویسی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان روانسر،معاونت محترم پرورشی، رؤسای محترم ادارات بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان و کارشنان حوزه پرورشی به صدا در آمد به مناسبت هفته بهداشت روان زنگ اغاز هفته بهداشت روان با حضور جناب آقای ویسی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان روانسر،معاونت محترم پرورشی، رؤسای محترم ادارات بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان و کارشنان حوزه پرورشی به صدا در آمد]]> جلسه سازمان دهی مشاوران شهرستان روانسر 2018-10-01T07:48:00+01:00 2018-10-01T07:48:00+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1597 آیت بروفرد (روانسر) ]]> نشست گفتگوی ملی خانواده بین نسلی در شهرستان پاوه 2018-06-10T05:22:41+01:00 2018-06-10T05:22:41+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1596 پاوه ویسی گفتگوی ملی خانواده بین نسلی با حضورمعاون آموزش دوره های تحصیلی ،کارشناسان انجمن اولیاء ومربیان ،مشاوره و اولیاء دانش آموزان ،مدیردبیرستان ام المومنین در راستای اجرای دستور العمل های ابلاغی وزمینه سازی گفتگوی ملی خانواده بین نسلی در محل سالن جلسات ام المومنین برگزار شد .
گفتگوی ملی خانواده بین نسلی با حضورمعاون آموزش دوره های تحصیلی ،کارشناسان انجمن اولیاء ومربیان ،مشاوره و اولیاء دانش آموزان ،مدیردبیرستان ام المومنین در راستای اجرای دستور العمل های ابلاغی وزمینه سازی گفتگوی ملی خانواده بین نسلی در محل سالن جلسات ام المومنین برگزار شد .
]]>
نشست هماهنگی هفته معرفی مشاغل شهرستان پاوه 2018-06-10T05:20:49+01:00 2018-06-10T05:20:49+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1595 پاوه ویسی برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوهرسالت کنونی مشاوران تشویق به حمایت از کار وکالای ایرانی استنشست هماهنگی هفته معرفی مشاغل در راستای شعار سال 97با حضور مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مشاوره مدیران مدارس فنی حرفه ای وکاردانش مشاوران مدارس در سالن جلسات مدیریت برگزارشد.به گزارش کارشناس مشاوره  مدیریت آموزش وپرورش  شهرستان پاوه ؛ مختار برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوه دراین نشست  رسالت کنونی مشاوران مدارس در دوره اول ودوم متوسطه، و مشاوره تحصیلی و شغلی دانش آموزان نهادین برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوه

رسالت کنونی مشاوران تشویق به حمایت از کار وکالای ایرانی است

نشست هماهنگی هفته معرفی مشاغل در راستای شعار سال 97با حضور مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مشاوره مدیران مدارس فنی حرفه ای وکاردانش مشاوران مدارس در سالن جلسات مدیریت برگزارشد.


به گزارش کارشناس مشاوره  مدیریت آموزش وپرورش  شهرستان پاوه ؛ مختار برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوه دراین نشست  رسالت کنونی مشاوران مدارس در دوره اول ودوم متوسطه، و مشاوره تحصیلی و شغلی دانش آموزان نهادینه کردن فرهنگ کار، کارآفرینی وتشویق به حمایت از کار وکالای ایرانی است.
وی: مشاوران باید با کاستن از استرس دانش آموزان وآمادگی آنان به منظور کسب آمادگی لازم برای هدایت تحصیلی مطلوب و همچنین انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی در سه شاخه نظری، کاردانش، فنی و حرفه ای دانش آموزان را رهنمایی ویاری نمایند .
مدیر آموزش وپرورش  هفته معرفی مشاغل را زمینه ساز برگزاری نمایشگاه های مدرسه ای برای معرفی فرصت‌های شغلی دانش‌آموزان ،آشنایی با مشاغل مختلف، توزیع متوازن دانش آموزان متناسب با استعداد ونیازها در رشته های مختلف تحصیلی، تقویت فرهنگ کارآفرینی و تقویت مسئولیت پذیری دانش آموزان وکسب اطلاعات شغلی درآینده  از اهداف برنامه های  هفته مشاغل می باشد.

محمد ویسی کارشناس مشاوره در ادامه به معرفی عناوین وروز شمار  هفته معرفی مشاغل با توجه به شعار سال 1397 « سال حمایت از کالای ایرانی وعملیاتی نمودن روز شمار وانجام فعالیت هایی مانند: اجرای برنامه های آموزشی ، تهیه بروشور ، معرفی رشته های مرتبط  دعوت از کارآفرینان برترشهرستان ،سخنرانی ،انجام بازدیدهای شغلی و...  در هفته مشاغل اعلام کرد.

]]>
اتمام آزمون های مشاوره ای در فرایند هدایت تحصیلی برای 511 دانش آموز شهرستان پاوه 2018-06-10T05:19:18+01:00 2018-06-10T05:19:18+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1594 پاوه ویسی مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاوه گفت: آزمون های مشاوره ای، ثبت نظرات دبیران، مشاوران، اولیاء و دانش آموزان در فرایند هدایت تحصیلی برای 511 دانش آموز پایه سوم متوسطه اول شهرستان پاوه در سال تحصیلی 97-96 به پایان رسید.به گزارش کارشناسی مشاوره  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه، مختار برزگرفرد به روند اجرای این فرایند پرداخت و افزود: باتوجه به اینکه آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می شود و اکثر مدارس از امکانات کارگاهی مجهز به اینترنت محروم می باشند، لذا با تدابیر اتخاذ شده این آزمو مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاوه گفت: آزمون های مشاوره ای، ثبت نظرات دبیران، مشاوران، اولیاء و دانش آموزان در فرایند هدایت تحصیلی برای 511 دانش آموز پایه سوم متوسطه اول شهرستان پاوه در سال تحصیلی 97-96 به پایان رسید.


به گزارش کارشناسی مشاوره  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه، مختار برزگرفرد به روند اجرای این فرایند پرداخت و افزود: باتوجه به اینکه آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می شود و اکثر مدارس از امکانات کارگاهی مجهز به اینترنت محروم می باشند، لذا با تدابیر اتخاذ شده این آزمون ها به صورت متمرکز اجرا شد.

وی با بیان اینکه آزمون های مشاوره ای شامل آزمون رغبت و آزمون توانایی می باشد، اظهار کرد: تمامی دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول شهرستان پاوه شامل 269 دختر و 249 پسر،  موفق به اجرای آزمون ها و تکمیل تمامی مراحل هدایت تحصیلی 97-96 شده اند.


]]>
نشست توجیهی هدایت تحصیلی باحضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول شهرستان پاوه 2018-06-10T05:17:08+01:00 2018-06-10T05:17:08+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1593 پاوه ویسی نشست توجیهی هدایت تحصیلی و برگزاری آزمون های مشاوره ای با حضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول شهرستان در محل نمازخانه آموزش و پرورش پاوه برگزار شد.به گزارش کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه، ایوب احمدی معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه در این نشست ضمن تبریک دهه فجر انقلاب به تبیین موضوع نشست پرداخت و با اشاره به ضرورت برگزاری آزمون های مشاوره ای، گفت: در سال تحصیلی جاری فرم هدایت تحصیلی کاملا علمی و صرفا بر اساس عملکرد تحصیلی دانش آموزان تنظیم شده است.وی با نشست توجیهی هدایت تحصیلی و برگزاری آزمون های مشاوره ای با حضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول شهرستان در محل نمازخانه آموزش و پرورش پاوه برگزار شد.


به گزارش کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه، ایوب احمدی معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه در این نشست ضمن تبریک دهه فجر انقلاب به تبیین موضوع نشست پرداخت و با اشاره به ضرورت برگزاری آزمون های مشاوره ای، گفت: در سال تحصیلی جاری فرم هدایت تحصیلی کاملا علمی و صرفا بر اساس عملکرد تحصیلی دانش آموزان تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه دانش آموزان امسال براساس نیاز منطقه و عملکرد تحصیلی در شته های مختلف هدایت داده می شوند، افزود: تمامی رشته های موجود در شهرستان دارای محدویت ثبت نام می باشد و هدایت دانش آموزان به هر رشته منوط به بهترین عملکرد تحیصلی آن دانش آموزان در آن رشته می باشد.در ادامه محمد ویسی کارشناس مشاوره نیز به صورت تخصصی توضیحات لازم را در راستای دستور نشست ارائه نمود و در پایان به سولات مدیران و مشاوان درخصوص برگزاری آزمون های مشاوره ای پاسخ داد.


]]>
تشکیل کمیته و برگزاری جلسه هفته معرفی مشاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر 2018-04-23T08:10:12+01:00 2018-04-23T08:10:12+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1592 آیت بروفرد (روانسر) ]]> اجرای کارگاه مشاوره کنکور وآزمون های مشاوره ای در مدارس متوسطه اول با حضور مشاوران شهرستان روانسر 2018-01-31T10:44:40+01:00 2018-01-31T10:44:40+01:00 tag:http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1591 آیت بروفرد (روانسر) ]]>