مشاوران استان کرمانشاه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com 2020-07-06T22:24:28+01:00 text/html 2019-05-12T02:57:35+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) دوره توانمند سازی و برنامه ریزی تحصیلی برای مشاوران شهرستان روانسر با حضور دکتر امیر مرادی مدرس استانی برگزار شد. http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1607 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/9e47_img_20190306_092731.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt;<img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="<a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/zkpd_img_20190306_092938.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt; text/html 2019-01-07T04:56:05+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) جلسه رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی با حضور رابطان مدارس و راهبران آموزشی برگزار گردید. http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1605 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/5irf_img_0010.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/51tq_img_0013.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/6hii_img_0004.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt; text/html 2019-01-02T16:33:07+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com ناحیه2 صیادی افتتاحیه محل جدید هسته مشاوره ناحیه دو http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1604 <font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">محل جدید هسته مشاوره ناحیه دو چهارشنبه </font><font size="2" face="Mihan-Koodak">12</font><font size="2"> دی ماه </font><font size="2" face="Mihan-Koodak">97</font><font size="2"> با حضور جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان و ناحیه افتتاح گردید.<br></font></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8347731334/20190102_113427.jpg" alt="" border="0" vspace="0" width="470" hspace="0" height="263" align="bottom"><br><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">در&nbsp; ابتدای این جلسه که با حضور مشاوران ناحیه دو برگزار گردید آقای باقری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدعوین به اهمیت وجایگاه ویژه مشاوره در آموزش و پرورش اشاره کردند.<br></font></font><div align="center"><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/20.gif" alt="شکلک های محدثه"><br></div></div></div> text/html 2019-01-01T04:24:58+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی اجرایی آزمون های سلامت روانی در مدارس شهرستان http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1603 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">اجرایی آزمون های سلامت روانی در مدارس شهرستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8347551400/photo_2019_01_01_11_30_03.jpg" alt=""><b><font size="5">&nbsp;</font></b></div> text/html 2018-11-29T06:30:39+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) جلسه توجیهی هدایت تحصیلی برای مدیران و معاونان شهرستان روانسر در سال تحصیلی97/98 در آذر ماه برگزار گردید. http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1602 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8344215226/IMG_20181118_115348.jpg" alt=""> text/html 2018-11-26T04:22:34+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی تقویم اجرایی مشاوره در سال تحصیلی 98-97 شهرستان پاوه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1601 <h2 style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">همکاران محترم جهت دریافت فایل تقویم اجرایی روی لینک زیر&nbsp; کلیک کنید</strong></h2><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></div><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></div><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></div><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8343886050/taghvim_ejrai.pdf.html" target="" title=""><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><u><br></u></strong></div><div style="text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ff0000"><u>&nbsp;تقویم اجرایی</u></font></span></h2></span></div><div style="text-align: center;"></div></a></div> text/html 2018-10-24T05:20:33+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) جلسه ماهانه مشاوران شهرستان روانسر(مهر ماه) http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1599 <font face="Mihan-Iransans">اولین جلسه مشاوران آموزش و پرورش شهرستان روانسر با حضور معاونت محترم پرورشی شهرستان و کارشناسان اورژانس اجتماعی&nbsp; اداره بهزیستی شهرستان دایر گردید.</font><div><font face="Mihan-Iransans">در این جلسه معاونت محترم پرورشی ضمن تشکر از همکاران بابت زحمات سال گذشته و خیر مقدم به کارشناسان اورژانس اجتماعی مباحثی در رابطه با آسیب های اجتماعی و آسیب پذیری دانش آموزان مدارس متوسطه و لزوم توجه بیشتر مشاوران نکات</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="[URL=http://uupload.ir/][IMG]http://uupload.ir/files/fsro_photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۲_۱۴-۰۲-۵۳.jpg[/IMG][/URL]" alt=""><span style="font-family: Mihan-Iransans;">ی را بیان نمودند. همچنین بر همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی تاکید کردند. کارشناسان اورژانس اجتماعی به بیان دیدگاهها و همکاری در راستای تفاهم نامه فی مابین پرداختند.در پاپان سرگروه محترم مشاوره و کارشناس مشاوره به تشریح حوزه کاری و انتظارات از مشاوران در سال تحصیلی جدید نکاتی را بیان نمودند.</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fsro_photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۲_۱۴-۰۲-۵۳.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a5mf_photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۲_۱۴-۰۴-۲۱.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-24T02:01:24+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) هفته بهداشت روان http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1598 <b><font face="Mihan-Nassim">به مناسبت هفته بهداشت روان زنگ اغاز هفته بهداشت روان با حضور جناب آقای ویسی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان روانسر،معاونت محترم پرورشی، رؤسای محترم ادارات بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان و کارشنان حوزه پرورشی به صدا در</font></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6qyf_۲۰۱۸۱۰۱۰_۱۰۰۵۰۲.jpg" alt=""><b><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;آمد</font></b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2ksj_۲۰۱۸۱۰۱۰_۰۹۵۱۲۱.jpg" alt=""> text/html 2018-10-01T04:18:00+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) جلسه سازمان دهی مشاوران شهرستان روانسر http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1597 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0lbm_img_20180916_112557.jpg" alt=""> text/html 2018-06-10T00:52:41+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی نشست گفتگوی ملی خانواده بین نسلی در شهرستان پاوه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1596 <div class="col-md-5" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 308.328px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="news-brief" style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">گفتگوی ملی خانواده بین نسلی با حضورمعاون آموزش دوره های تحصیلی ،کارشناسان انجمن اولیاء ومربیان ،مشاوره و اولیاء دانش آموزان ،مدیردبیرستان ام المومنین در راستای اجرای دستور العمل های ابلاغی وزمینه سازی گفتگوی ملی خانواده بین نسلی در محل سالن جلسات ام المومنین برگزار شد .</font></b></div></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 370px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240); margin-top: 5px;"><img width="400" src="http://paveh.kermanshah.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=a6610bdba4f18ea98ac1101525510142" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"></div> text/html 2018-06-10T00:50:49+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی نشست هماهنگی هفته معرفی مشاغل شهرستان پاوه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1595 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوه</span><br><font color="#333333" face="BZar"><span style="font-size: 17px;"><br></span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BTitr; font-size: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">رسالت کنونی مشاوران تشویق به حمایت از کار وکالای ایرانی است</span><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">نشست هماهنگی هفته معرفی مشاغل در راستای شعار سال 97با حضور مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مشاوره مدیران مدارس فنی حرفه ای وکاردانش مشاوران مدارس در سالن جلسات مدیریت برگزارشد.</span><br><img width="400" src="http://paveh.kermanshah.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=373c93e31882826381b6df1523981178" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240); box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"><br><font color="#333333" face="BZar"><span style="font-size: 17px;"><br></span></font><span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">به گزارش کارشناس مشاوره&nbsp; مدیریت آموزش وپرورش&nbsp; شهرستان پاوه ؛ مختار برزگر فرد مدیر آموزش وپرورش شهرستان پاوه دراین نشست &nbsp;رسالت کنونی مشاوران مدارس در دوره اول ودوم متوسطه، و مشاوره تحصیلی و شغلی دانش آموزان نهادینه کردن فرهنگ کار، کارآفرینی وتشویق به حمایت از کار وکالای ایرانی است.</span><br><span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">وی: مشاوران باید با کاستن از استرس دانش آموزان وآمادگی آنان به منظور کسب آمادگی لازم برای هدایت تحصیلی مطلوب و همچنین انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی در سه شاخه نظری، کاردانش، فنی و حرفه ای دانش آموزان را رهنمایی ویاری نمایند .</span><br><span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; text-align: justify; background-color: rgb(252, 249, 240);">مدیر آموزش وپرورش&nbsp; هفته معرفی مشاغل را زمینه ساز برگزاری نمایشگاه های مدرسه ای برای معرفی فرصت‌های شغلی دانش‌آموزان ،آشنایی با مشاغل مختلف، توزیع متوازن دانش آموزان متناسب با استعداد ونیازها در رشته های مختلف تحصیلی، تقویت فرهنگ کارآفرینی و تقویت مسئولیت پذیری دانش آموزان وکسب اطلاعات شغلی درآینده &nbsp;از اهداف برنامه های&nbsp; هفته مشاغل می باشد.</span><br><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0cm 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">محمد ویسی کارشناس مشاوره در ادامه به معرفی عناوین وروز شمار &nbsp;هفته معرفی مشاغل با توجه به شعار سال 1397 « سال حمایت از کالای ایرانی وعملیاتی نمودن روز شمار وانجام فعالیت هایی مانند: اجرای برنامه های آموزشی ، تهیه بروشور ، معرفی رشته های مرتبط &nbsp;دعوت از کارآفرینان برترشهرستان ،سخنرانی ،انجام بازدیدهای شغلی و...</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;">&nbsp;در هفته مشاغل اعلام کرد.</span></span></span></p></div></div> text/html 2018-06-10T00:49:18+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی اتمام آزمون های مشاوره ای در فرایند هدایت تحصیلی برای 511 دانش آموز شهرستان پاوه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1594 <b><font size="3">مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاوه گفت: آزمون های مشاوره ای، ثبت نظرات دبیران، مشاوران، اولیاء و دانش آموزان در فرایند هدایت تحصیلی برای 511 دانش آموز پایه سوم متوسطه اول شهرستان پاوه در سال تحصیلی 97-96 به پایان رسید.</font></b><br><img width="400" src="http://paveh.kermanshah.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=90e07856225be385332e741520829930" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"><br><font color="#333333" face="BZar"><span style="font-size: 17px;"><br></span></font><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; background-color: rgb(252, 249, 240); box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">به گزارش کارشناسی مشاوره&nbsp; مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه،&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(51, 51, 51);">مختار برزگرفرد به روند اجرای این فرایند پرداخت و افزود: باتوجه به اینکه آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می شود و اکثر مدارس از امکانات کارگاهی مجهز به اینترنت محروم می باشند، لذا با تدابیر اتخاذ شده این آزمون ها به صورت متمرکز اجرا شد.</span><br><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><p dir="RTL" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0cm 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 249, 240);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">وی با بیان اینکه آزمون های مشاوره ای شامل آزمون رغبت و آزمون توانایی می باشد، اظهار کرد: تمامی دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول شهرستان پاوه شامل 269 دختر و 249 پسر، &nbsp;موفق به اجرای آزمون ها و تکمیل تمامی مراحل هدایت تحصیلی 97-96 شده اند.</span></span></span></span></p></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></span></span></span></div></div></div> text/html 2018-06-10T00:47:08+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com پاوه ویسی نشست توجیهی هدایت تحصیلی باحضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول شهرستان پاوه http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1593 <span style="font-size: medium; text-align: right;">نشست توجیهی هدایت تحصیلی و برگزاری آزمون های مشاوره ای با حضور مدیران و مشاوران مدارس متوسطه اول شهرستان در محل نمازخانه آموزش و پرورش پاوه برگزار شد.</span><br><img width="400" src="http://paveh.kermanshah.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=a1b98a1d16ebedc40598df1517815824" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"><br><font color="#333333" face="BZar"><span style="font-size: 17px;"><br></span></font><span style="text-align: center; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(0, 51, 255); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; box-sizing: border-box;">به گزارش کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه،</span><span style="text-align: center; background-color: rgb(252, 249, 240); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;ایوب احمدی معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاوه در این نشست ضمن تبریک دهه فجر انقلاب به تبیین موضوع نشست پرداخت و با اشاره به ضرورت برگزاری آزمون های مشاوره ای، گفت: در سال تحصیلی جاری فرم هدایت تحصیلی کاملا علمی و صرفا بر اساس عملکرد تحصیلی دانش آموزان تنظیم شده است.</span><br><span style="font-size: 11pt; text-align: center; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-weight: 700;">وی با بیان اینکه دانش آموزان امسال براساس نیاز منطقه و عملکرد تحصیلی در شته های مختلف هدایت داده می شوند، افزود: تمامی رشته های موجود در شهرستان دارای محدویت ثبت نام می باشد و هدایت دانش آموزان به هر رشته منوط به بهترین عملکرد تحیصلی آن دانش آموزان در آن رشته می باشد.</span><span style="font-size: 11pt; text-align: center; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-weight: 700;">در ادامه محمد ویسی کارشناس مشاوره نیز به صورت تخصصی توضیحات لازم را در راستای دستور نشست ارائه نمود و در پایان به سولات مدیران و مشاوان درخصوص برگزاری آزمون های مشاوره ای پاسخ داد.</span><br><img alt="" src="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=c52c3a9a05b45a21dd47181517816008" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: 500px; width: 667px;"><img alt="" src="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=fcc392cb940ba73adb5bcf1517816024" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; font-weight: 700; background-color: rgb(252, 249, 240); color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: 500px; width: 667px;"><br> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></span></span></span></div></div></div> text/html 2018-04-23T03:40:12+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) تشکیل کمیته و برگزاری جلسه هفته معرفی مشاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1592 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://xup.ir/images/97555264653060947998.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://xup.ir/images/25777075881856370774.jpg" alt=""> text/html 2018-01-31T07:14:40+01:00 moshaverehkermanshah.mihanblog.com آیت بروفرد (روانسر) اجرای کارگاه مشاوره کنکور وآزمون های مشاوره ای در مدارس متوسطه اول با حضور مشاوران شهرستان روانسر http://moshaverehkermanshah.mihanblog.com/post/1591 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/1rcc_4444.jpg" alt="">